Den Norske kirke

Domkirken og St. Petri sokn

Du er her:Forsiden/Gravferd
Gravferd - avskjed med et liv

Gravferd - avskjed med et liv

Døden er en sikker utgang på dette livet. Det er også fte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden.

For mange av de nærmeste blir gravferden avslutningen på noen veldig uvanlige dager. Om døden inntraff plutselig eller om den var ventet, er døden som et vannskille. Dagene etterpå blir ofte fylt med sorg, savn og mange praktiske gjøremål.Tiden rundt en gravferd betyr mye for at mennesker skal ta en følelsesmessig avskjed med den døde.  Fohåpentligvis kan presten bidra til dette. Han eller hun vil som regel ha et personlig møte med de nærmeste, der man snakke om det som har vært.


Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir dei som er med, muligheten til  å markere gravferden  som en  viktig hendelse for venner og familie. Møtet med sørgende er en av kirkens viktigste oppgaver. Mange prester har i senere år utdannet seg spesielt for å kunne møte pårørendes behov ved ulykker og katastrofesituasjoner.

Kirkelig gravferd er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale. Ved graven (eventuelt i krematoriet) foretas jordpåkastelse.

Planlegging

Det er vanlig at et begravelsesbyrå tar seg av mye av det praktiske. De pårørende blir gjerne rådet til å ta seg litt tid til å kjenne etter og snakke om hvor stor del av forberedelsene de selv  ønsker å ta del i.

Gravferd skal normalt finne sted innen 8 dager etter dødsfallet.

 

Presten kaster tre ganger jord på kisten og sier: "Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå."

Stavanger domkirke

Haakon VIIs gate 2
NO-4006 STAVANGER
Telefon: 51 84 04 00

Powered by Cornerstone