Den Norske kirke

Domkirken og St. Petri sokn

 
Kjenner du noen som trenger leilighet for eldre?
Leilighetene i Prestveien 12 og 16 er tilrettelagt for eldre og har livsløpsstandard. Leilighetene er på ca. 64 kvm. Menighetenes Alderssenter eies av 6 av byens menigheter. Det er Tasta menighet, Kampen menighet, Tjensvoll menighet, St. Johannes menighet, St. Petri menighet og Domkirken menighet.
Les mer Publisert den 2017-01-31
Onsdag 25. April,
08:00 Morgenmesse i Bispekapellet
10:00 Bønnesamling på St. Petri menighetshus
Torsdag 26. April,
11:00 Torsdagsmesse
Lørdag 28. April,
10:00 Barnegudstjeneste kl 12.00 i Domkirken
Søndag 29. April,
11:00 Gudstjeneste i Domkirken
19:00 "Syng for Guds skyld" i St. Petri kirke
Arrangement ansvarlig: Jostein Nordin (jostein.nordin@lyse.net) Gjest: Kjell Inge Torgersen
19:00 Søndag i sentrum: Konsert med Jakob Kullberg i Domkirken
Tirsdag 1. Mai,
11:00 Gudstjeneste i Domkirken
Kian Reme og Øivind Holtedahl
Onsdag 2. Mai,
08:00 Morgenmesse i Bispekapellet
10:00 Bønnesamling på St. Petri menighetshus

Stavanger domkirke

Haakon VIIs gate 2
NO-4006 STAVANGER
Telefon: 51 84 04 00

Powered by Cornerstone