Du er her:Forsiden/Bryllup
Vielse i Stavanger domkirke

Vielse i Stavanger domkirke

For mange er et bryllup markeringen av det viktigste valget man tar i løpet av livet. Hvis du velger å gifte deg i en kirke, viser du at du ønsker Guds velsignelse over samlivet. Ta kontakt hvis du ønsker at dette skal skje i Norges eldste katedral.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken.

Nødvendige papirer:

De nødvendige papirene for prøving av ekteskapsvilkårene får dere ved henvendelse til Skatt Vest eller via internett: www. kirken.no. Disse papirene skal returneres til folkeregisteret i god tid, men ikke tidligere enn 4 mnd før vigselen pga prøvingsattestens gyldighet. Folkeregisteret skriver ut en prøvingsattest som må være oss i hende før vigselen kan finne sted. Vi anbefaler å krysse av rubrikken for at denne prøvingsattesten sendes direkte til vigsleren, i dette tilfelle til
Kirkens Servicetorg, Postboks 201, 4001 Stavanger.

Vigselsattest:
Etter vigselen vil en kopi av prøvingsattesten fungere som en foreløpig vigselsattest til dere får den endelige fra folkeregisteret.

Samtale med prest:
Før vigselen skal dere ha en samtale med presten om hva det innebærer å gifte seg, en gjennomgang av vigselsritualet og drøfting av praktiske ting. Ta kontakt med oss ca 1 mnd før vigselen for å få avklart hvem som skal vie dere, og for å få tid til denne samtalen. Da vil dere også få vite hvem som vil være organist.

Salmer og musikalske innslag
Salmer og sanger skal godkjennes av presten, og musikken skal godkjennes av kantor/organist. Det er derfor viktig at dette avklares før det gjøres avtaler med sangere/musikere.

Pynting:
Domkirken er en flott kirke som ikke krever mye pynt. Det vil fra kirkens side være satt opp et blomsterarrangement helt framme i koråpningen. Hvis dere ønsker noe mer i tillegg, må det være enkle dekorasjoner som kan settes på plass rett før vigselen og tas med ut umiddelbart etter.

Egen prest
Noen ønsker av forskjellige årsaker å ha egen prest. Domkirken er åpen for det når presten er i familie med, eller har spesielt nært forhold til brudeparet. Den aktuelle prest må i så fall ha fullmakt fra soknepresten til å foreta vigselen.

Søknad sendes til:
Soknepresten i Domkirken menighet, postboks 201, 4001 Stavanger.
Evt e-post: servicetorget@stavanger.kommune.no
NB! Dette bør gjøres umiddelbart etter vielsen er bestilt, og senest innen 14 dager etter dette brevet er mottatt.

Kunngjøring av vigselen?
Ønsker dere at vigselen skal kunngjøres i gudstjenesten, gir dere beskjed om dette til menighetskontoret ved daglig leder, tlf 51539651/e-post: domkirken.menighet@stavanger.kommune.no

Eventuell avbestilling:
Å gifte seg i Domkirken er populært og etterspørselen er stor. Hvert år får vi likevel noen avbestillinger. Skulle en avbestilling bli aktuell må den derfor meldes umiddelbart.

 

Kostnader

Brudepar bosatt i Stavanger kommune trenger ikke betale for leie av kirke, og personell som organist og kirketjener.

Er en bosatt utenfor Stavanger kommune gjelder følgende:

Hvis foreldre av brudepar har adresse i Stavanger er leie av kirken gratis. Hvis ikke, må det betales kr 4000,- (inkl. organist og kirketjener). Faktura sendes fra Stavanger kirkelige fellesråd.

 

Betaling for prest?

Hvis brud, brudgom i folkeregisteret har adresse innenfor Domprostiet, dvs Bekkefaret, Tjensvoll, Stokka, Kampen, Varden, St. Johannes, St. Petri, Domkirken eller Hundvåg sokn, er lønn til prest inkludert. Hvis ikke, må det betales kr 2765,- for tjenesten. Faktura sendes fra Stavanger bispedømmekontor.

 

Spørsmål?
Ta kontakt med oss på Kirkens Servicetorg, tlf 51840400

Sokneprest: tlf 51539656             Organist: tlf 51539659       


Lykke til med forberedelsene!


Med vennlig hilsen Kirkens Servicetorg,
for Domkirken menighet

Stavanger domkirke

Haakon VIIs gate 2
NO-4006 STAVANGER
Telefon: 51 84 04 00

Powered by Cornerstone